360mediath.com

บริการของเรา​

บริการด้านการทำวีดีโอ (VDO Production Service)

     สื่อวิดีโอ เป็นมัลติมีเดียที่ยังทำให้เห็นภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน นำมาสร้างงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Presentation, การนำเสนอผลิตภัณฑ์, การอธิบายการใช้งาน, การสัมภาษณ์ หรือแม้กระทั่งการนำมาสร้างความบันเทิง โดยทางสื่อสามร้อยหกสิบองศารับผลิตสื่อวิดีโอหลากหลายรูปแบบ

บริการ Webinar และจัดสัมมนา (Webinar & Seminar Service)

     การสัมมนาแบบ Webinar เป็นรูปแบบใหม่ของการสัมมนาในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หลังจากเกิดวิกฤต COVID-19 ไปทั่วโลก การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเอื้อประโยขน์ในการส่งต่อข้อมูล ความรู้ กลายเป็นสิ่งจำเป็น โปรแกรมต่าง ๆ ถูกพัฒนาขึ้นให้การสื่อสารในระยะไกลคล่องตัว ยกตัวอย่างเช่น โปรแกรม Zoom, Cisco Webex, หรือ Microsoft Team

บริการ Digital Marketing (Digital Marketing Service)

     คงต้องกล่าวว่า “อินเทอร์เน็ต” กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันไปแล้ว ดังนั้น Digital Marketing จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้าม หลายผลิตภัณฑ์ หลายบริการ เลือก Digital Marketing เป็นอันดับต้น ๆ เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ทางสื่อสามร้อยหกสิบองศา มีบริการ Digital Marketing เพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้ประกอบการ ที่ต้องการเข้าถึง สร้างการรับรู้อย่างรวดเร็วกับผู้บริโภคผ่านช่องทางนี้

บริการ Press Conference (Press Conference Service)

     ด้วยประสบการณ์ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์มายาวนานของทีมงานสื่อสามร้อยหกสิบองศาทำให้เกิดความคุ้นเคยกับสื่อต่าง ๆ หลากหลายทั้งสายไอที สายการตลาด และบล็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ทางเราจึงมีบริการเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทต่าง ๆ อีกด้วย

บริการ Tele Marketing (Tele Marketing Service)

     จาก Data Base ที่เรามีอยู่ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ฝ่ายการผลิต และนิคมอุตสาหกรรม (ภาคตะวันออก, ภาคเหนือ, ภาคตะวันตก และภาคใต้) รวมถึงกรุงเทพมหานคร และจังหวัดโดยรอบ ถูกทำการอัพเดตอยู่อย่างต่อเนื่องจาก ทีม Call Center ที่มีความพร้อม ความสามารถในการใช้เทคนิคการพูดโต้ตอบอย่างมืออาชีพ เราจึงต้องการนำเสนองานบริการ

บริการ โฆษณา และ สื่อไอที (IT & Advertising Service)

     สื่อโฆษณาต่าง ๆ ไม่ว่าช่องทางใดต่างมีจุดประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นความสนใจในสินค้า และบริการ สินค้าไอทีก็เช่นกัน จะปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้สินค้าไอที gadget ต่าง ๆ ของแต่ละแบรนด์มีออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ตลาดมีการแข่งขันสูง
ทางสื่อสามร้อยหกสิบองศา มีพื้นที่เพื่อทำการประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการที่ค่อนข้างหลากหลาย ทั้งในเว็บไซต์ และ โซเชี่ยลมีเดีย

บริการเขียนและแปลบทความไอที และ รับแปลงาน (IT Article & Translation)

     รับจ้างเขียนและแปลบทความ, เนื้อหา จากภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ ทั้งเนื้อหาทั่วไปและเนื้อหาเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี ความรู้ บทความวิชาการ และอื่นๆ โดยทางทีม มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่มีพื้นฐานทางความรู้ด้านนั้นๆ และจบการศึกษาด้ารแปลและอักษรศาสตร์ พร้อมทั้งการแก้ไข ตรวจสอบความถูกต้อง

ลูกค้าของเรา​