360mediath.com

งาน PR, Blogger Relation และ Media Engagement

     ด้วยประสบการณ์ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์มายาวนานของทีมงานสื่อสามร้อยหกสิบองศาทำให้เกิดความคุ้นเคยกับสื่อต่าง ๆ หลากหลายทั้งสายไอที สายการตลาด และบล็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ทางเราจึงมีบริการเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทต่าง ๆ อีกด้วย
โดยงานบริการเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์นั้น ประกอบไปด้วยหลากหลายรูปแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างครบวงจร อาทิเช่น

  • การเขียน แปลบทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพื่อนำส่ง และกระจายไปยังสื่อต่าง ๆ พร้อมจัดทำสรุปผลการลงข่าวประชาสัมพันธ์
  • การจัดงานแถลงข่าว (Press Conference) โดยทางเราจะทำหน้าที่ตั้งแต่ ดูแลติดต่อสถานที่ ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม แสง สี เสียง ช่างภาพ ช่างบันทึกภาพวิดีโอ MC อุปกรณ์ประกอบฉากต่าง ๆ จัดทำแผนงาน ประชุมงานร่วมกันกับลูกค้าเพื่อดำเนินงาน เชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมงานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และบล็อกเกอร์ ทำสรุปทั้งภาพรวมการจัดงาน (Summary) สรุปผลตอบรับจากสื่อมวลชนที่ลงข่าวประชาสัมพันธ์ (Clipping News)
  • การประสานงานในส่วนของ Special Interview ระหว่างสื่อมวลชน บล็อกเกอร์ กับผู้ประกอบการ แบบ Face To Face เพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นเชิงลึก และที่น่าสนใจในเวลานั้น ๆ
  • ประสานงานกับบล็อกเกอร์เพื่อนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ การส่งสินค้าเพื่อทำการรีวิว การจัดอีเว้นท์เฉพาะกลุ่ม เพื่อแนะนำสินค้าใหม่ ร่วมพูดคุยในลักษณะโต๊ะกลม หรือการส่งของขวัญพิเศษในวะระต่าง ๆ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับบล็อกเกอร์