360mediath.com

งานบริการผลิตวิดีโอ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ

     สื่อวิดีโอ เป็นมัลติมีเดียที่ยังทำให้เห็นภาพของสินค้า ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน นำมาสร้างงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Presentation, การนำเสนอผลิตภัณฑ์, การอธิบายการใช้งาน, การสัมภาษณ์ หรือแม้กระทั่งการนำมาสร้างความบันเทิง โดยทางสื่อสามร้อยหกสิบองศารับผลิตสื่อวิดีโอหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น

s01

Video Animation

งานวิดีโอในรูปแบบแอนิเมชั่น ที่สร้างความสนุกสนาน น่ารัก น่าติดตาม ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการ

s02

Company Profile

งานวิดีโอ เพื่อนำเสนอ และส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ทำให้สามารถรู้จักกับองค์กรได้ในเวลาอันสั้น

s03

Interview

งานวิดีโอสัมภาษณ์ ครอบคลุม การออกแบบข้อคำถาม ซักซ้อมประเด็น และการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการ

s04

Success case interview

งานวิดีโอเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จ เพื่อให้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์แก่ผู้รับชม

s05

Translation

บริการแปลภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส อารบิคโดยทีมงานมืออาชีพ

s06

Subtitling

บริการใส่คำบรรยายลงบนวิดีโอ เพื่อให้ผู้รับชมมีความเข้าใจการนำเสนออย่างถูกต้อง

s07

Dubbling & Advertising

บริการพากย์ และบันทึกเสียงสำหรับงานวิดีโอ แอนิเมชั่น สปอตโฆษณา การ์ตูน และสารคดี
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าทางสื่อสามร้อยหกสิบองศา มีบริการเกี่ยวกับงานวิดีโอตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ อาทิเช่น Translation, Story board, จัดหานักแสดง, เสียงพากย์, คิด Graphic, Footage, Subtitling พร้อมโปรโมทผ่านสื่อต่าง ๆ ในเครือ

ผลงาน

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด